pealkiri
ADR-alaste koolituste tulemuslikkus
The Effectiveness of ADR Training Courses
märksõnad
ohtlike ainete transport
ADR koolitus
ohtlike veoste autoveo nõuded
the transport of dangerous goods
the course of ADR
kaitsmiskuupäev
keel