pealkiri
Eesti Kaitseväe soomukite remondi- ja hooldusahela parendamine 1 jalaväebrigaadi näitel
Improvement of maintenance and repair chain of armoured personnel carrier vehicles in Estonian Defence Forces on Example on 1st Infantry Brigade
autor
Kravtšuk, Aleksandr
märksõnad
soomuk
tagavaraosad
remont ja hooldus
äriprotsesside parendamine
armoured personnel carrier
maintenance and repair
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit