pealkiri
Petroteri tehnoloogia heitveest reagentsadestamismeetodil ammoniumiooni eraldamise protsessi uuring
Investigation of ammonium ions removal from Petroter process waste water by reagent sedimentation
Исследование процесса извлечения ионов аммония из сточной воды технологии Petroter методом реагентного осаждения
märksõnad
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information