pealkiri
Polüaromaatsete süsivesinike määramine pinnavees gaasikromatograafia-massispektromeetrilisel meetodil
Determination of polyaromatic hydrocarbons in surface waters by GC-MS method
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information