pealkiri
Likviidsusriski mõju krediidiasutuste finantstulemustele Balti riikide pankade näitel
The Impact of Liquidity Risk on Banks´ Financial Performance on the Example of Baltic Banks
autor
Belinko, Anastasija
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel