pealkiri
Ettevõtte kasumlikkuse ja käibekapitali komponentide vaheline seos puidu töötlemisega tegelevate ettevõtete näitel
The relationship between the components of the company\s profitability and working capital on the example of wood processing companies
autor
Karhu, Alina
kaitsmiskuupäev
keel