pealkiri
Bioloogilised patendid vajavad reformitud patendikategooriat USA ja EL-i patendiseadustes, koos meditsiiniliste ja teadustööle suunatud garantiide ja innovatsiooni julgustavate meetmetega
Biological patents need a reformed category in patent laws of US and EU, coupled with medical and research-oriented safeguards and innovation incentives
kaitsmiskuupäev
keel