pealkiri
TTÜ100/101 satelliitide raadiosignaalide moduleerimine/demoduleerimine
Modulation/Demodulation of Radio Signals from Satellites TTÜ100/101
autor
Ušakova, Svetlana
kaitsmiskuupäev
keel