pealkiri
Research Funding Reforms in the Baltic States: Institutional Heritage, Internationalisation and Competition from 1988 to mid-2010s
Teadusrahastuse reformid Balti riikides: institutsionaalne pärand, rahvusvahelistumine ja konkurents perioodil 1988 kuni 2010-ndate keskpaik
autor
Tõnismann, Teele
märksõnad
research funding policy reforms
science internationalisation
post-communist transformation
social sciences and humanities
teadusrahastuse reformid
teaduse rahvusvahelistumine
postkommunistlik transformatsioon
sotsiaal- ja humanitaarteadused
doktoritöö järjekorranumber
13/2022
väljaandja
TalTech Press
Taltech Kirjastus
juhendaja
Crespy, Cécile
kaitsmiskuupäev
identifikaator
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/cb16bd71-6a62-4c0b-a86a-13e2b42788d0
ISBN 978-9949-83-806-6 (PDF)
keel
õigused
CC BY-NC-SA