pealkiri
Kehra linna reoveepuhastusseadmete arvutus
The calculation of treatment facilities for sewage treatment of the Kehra town
märksõnad
bioloogiline lagundamine
municipal water
kirjeldus
Sisukokkuvõte
Abstract
juhendaja
Verssinina, Jelena
kaitsmiskuupäev
keel