pealkiri
Üksikvaiade piirkandevõime määramine dünaamilise penetratsiooni tulemustest kolme objekti näitel
Determining ultimate bearing capacity of single piles by dynamic probing based on three building sites
autor
Leetsaar, Jan Mihkel
märksõnad
üksikvaiad
piirkandevõime
löökpenetreerimine
SPT otsesed meetodid
single piles
ultimate bearing capacity
geotechnics
dynamic probing
DPSH-A
SPT direct methods
kaitsmiskuupäev
keel