pealkiri
Eesti leibkondade varade ebavõrdsus erinevates varaklassides
Wealth inequality of Estonian households by asset classes
märksõnad
varade ebavõrdsus
HFCS
Lorenzi kõver
Gini koefitsiendi dekomponeerimine
RIF regressioon
asset inequality
Lorenzi curve
Gini coefficient decomposition
RIF regression
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel