pealkiri
Maantee kiirvedude logistika - Eesti klientide vajadused ja hinnangud turu hetkeseisule ja arengutele AS HRX klientide näitel
Road transportation of fast forwarding logistics - estonian customers' needs and assessments of the current market situation and developments on the example of HRX
autor
Baida, Laura-Eliise
märksõnad
kiirkullerveod
logistikateenuste turg
poolstruktureeritud intervjuud
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2024