pealkiri
Kehtiv nõusolek ja eesmärgi piirangu printsiip vastavalt EL Isikuandmete Kaitse Üldmäärusele
Valid consent and purpose limitation principle under the EU General Data Protection Regulation
autor
Rasilainen, Sara Emilia
märksõnad
data protection regulations
purpose limitation principles
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel