pealkiri
Vesilahustava fenoolide ekstraktsiooni protsessi uurimine ja uue ekstragendi valimine VKG OIL AS defenoleerimise protsessi optimiseerimiseks
The study of the extraction process of water-soluble phenols and the selection of a new extractant aiming at optimization of the dephenolation process applied at VKG OIL AS
Исследование процесса экстракции водорастворимых фенолов и выбор нового экстрагента с целью оптимизации процесса дефеноляции VKG Oil AS
märksõnad
fenoolvee puhastamine
ekstrahent
tootmisreovesi
shale processing
phenolic water purification
extraсtant
organic impurities
industrial waste water
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Ei kuulu avalikustamisele