pealkiri
Kohtu diskretsiooniõiguse piiratus oportuniteediprintsiibi kohaldamisel kohtumenetluses
Limitations to the Court´s Discretionary Powers in Applying the Principle of Opportunity in Court Proceedings
autor
Aasmann, Katrin
märksõnad
kohtunik
prokurör
diskretsiooniõigus
kriminaalmenetluse lõpetamine
oportuniteedipõhimõte
kaitseõigus
KrMS § 202
prosecutor´s office
judge
prosecutor
termination of criminal proceedings
principle of opportunity
right of defence
Code of Criminal Procedure § 202
kaitsmiskuupäev
keel