pealkiri
Noteeritud kommertspankade kasumi kvaliteedi seos naiste osakaaluga nõukogus
The relationship between earnings quality of listed commercial banks and the proportion of women on the board
autor
Peterbert, Katrin
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus