pealkiri
Eesti kohalike omavalitsuste fiskaalautonoomia aastatel 2003-2012 ja selle mõjud
Fiscal autonomy of Estonian local governments from 2003 to 2012 and its impacts
märksõnad
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel