pealkiri
Hoonete elektriprojekteerimise määramine ja protsess
Appointment and process of electrical projecting in buildings
märksõnad
kaabliteed ja kaablid
pea- ja jaotuskeskused
maandused
hooneseadme toide ja juhtimine
tulukustutussüsteemide toide ja juhtimine
cable routes and cables
main and distribution centers
equalization of potentials and lightning protection
govern and powering of building devices
govern and powering fire-safety system
piksekaitse
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information