pealkiri
Aastate ilmastiku olude erinevuste mõju Läänemere äärsete taastuvenergia tootjate müügitulule aastal 2040
The impact of yearly weather condition differences on the sales revenue of renewable energy producers in the Baltic Sea area in 2040
kaitsmiskuupäev
keel