pealkiri
Lähtekohad Kaitseväe teedevõrgu projekteerimiseks
Estonian Defence Forces guidlines for road design
autor
Meier, Esti
märksõnad
olemasolev olukord
näidislahendused
existing situation
sample solutions
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information