pealkiri
Fosfori ja raskemetallide ärastus reoveepuhastusjaama heitveest
Removal of Phosphorus and Heavy Metals from Municipal and Industrial Mixed Wastewater
autor
Tomin, Oleksii
märksõnad
olme- ja tööstuse segareoveed
raskemetallid
municipal and industrial mixed effluents
removal of phosphorus
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.