pealkiri
Isoleerõlis lahustunud gaaside analüüsiseadme integreerimine praktilisse õppetöösse
Integration of dissolved gas analysis device into practical study
autor
Krein, Kert
märksõnad
isoleervedelikud
lahustunud gaaside analüüs
diagnostikameetodid
Hydran
trafo isolatsiooni rikked
insulating oils
dissolved gas analysis
diagnostic methods
transformer insulation faults
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.