pealkiri
Tartu linna biolagunevate jäätmete sorteerimine I. Ja IV. jäätmeveopiirkonna näitel
Sorting of biodegradable waste in Tartu on the example of first and fourth waste transport areas
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal