pealkiri
Rohelise kontori rakendamise potentsiaal Valio Eesti AS tehaste näitel
Potential of the implementation of the green office in case of Valio Eesti AS factories
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026