pealkiri
Sulfaatioonide mõju uurimine Ca2+ ekstraktsiooniprotsessile ja produkti kvaliteedile solvendi retsirkulatsiooni tingimustes
Investigation of the effect of sulfate ions Ca2+ extraction process and product quality under solvent recirculation conditions
autor
Leier, Ae
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 04.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal