pealkiri
Tootmisprotsessi suhteline efektiivsus Euroopa regioonides
Production Efficiency in European Regions
märksõnad
Euroopa regioonid
inimkapital teaduses ja tehnoloogias
naiste tööjõus osalemine
European regions
human capital in science and technology
women's participation in the workforce
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel