pealkiri
Imbkatendite ehitus ja toimivus Eestis
Construction and performance of Pervious Pavements in Estonia
autor
Eilaste, Elor
märksõnad
dreeniv katend
dreenasfalt
murukivi
sillutuskivi
viibetiik
fiiberriba
immutuskast
imkakatend
juhendaja
õppekava
EATI02
kaitsmiskuupäev
keel
allüksus
Teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm
Road engineering and Geodesy Research Group