pealkiri
Aruandekuupäeva järgsete sündmuste avalikustamine ja tegevuse jätkuvuse hindamine Eesti majutussektori 2019. aasta majandusaasta aruannetes COVID-19 pandeemia tingimustes
Disclosure of events after the reporting date and assessment of the continuity of operations in the reports of the Estonian accommodation sector for the financial year 2019 in the conditions of the COVID-19 pandemic
märksõnad
aruandekuupäeva järgsed sündmused
majutussektor
kaitsmiskuupäev
keel