pealkiri
Maksunõustajate aktiivne teavitamiskohustus enese mittesüüstamise privileegi kontekstis
Tax advisers active obligation to report in the context of the privilege against self-incrimination
märksõnad
nõukogu direktiiv (EL) 2018/822
maksunõustajad,
agressiivne maksuplaneerimine
kaitsmiskuupäev
keel