pealkiri
Eesti abiturientide finantskirjaoskus ning peamised mõjutegurid
Financial literacy of Estonian high school seniors and factors that influence it
autor
Undrus, Brandon
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus