pealkiri
Uus Keinslike Phillipsi kõverate hindamine Balti riikides
Estimation of the New Keynesian Phillips Curves for the Baltic States
märksõnad
Uus Keynesi Phillipsi kõver
inflatsioonimäär
New Keynesian Phillips curve
juhendaja
Stæhr, Karsten Michael
kaitsmiskuupäev
keel