pealkiri
Kohustusliku šokivangistuse põhjendatus KarS § 424 koosseisudes
Justification of the compulsoriness of the shock imprisonment in the compositions of criminal offence pursuant to the § 424 of the penal code
autor
Tuur, Evelin
märksõnad
šokivangistus
joobes mootorsõiduki juhtimine
kriminaalpoliitika
karistuspraktika
shock imprisonment
criminal policy
punitive practice
kaitsmiskuupäev
keel