pealkiri
Lääne sanktsioonide, majanduskasvu ja rubla reaalse vahetuskursi struktuurne vektorautoregressiivne analüüs
Vector autoregressive analysis of Western sanctions, economic growth, and the real exchange rate of rouble
autor
Savchenko, Katerina
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel