pealkiri
E3 ubikvitiinligaasid NEURL1 ja RNF220 heterodimeriseeruvad, kuid ei soodusta vastastikust ubikvitineerimist
E3 ubiquitin ligases NEURL1 and RNF220 heterodimerize but do not promote mutual ubiquitination
autor
Purde, Mette-Triin
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Taal, Kati
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information