pealkiri
Eesti merejõudude ülesannete analüüs ja sellest tulenevad laevatüübid
The analysis of functions of Estonian maritime forces and related ship types
autor
Laanemets, Ott
märksõnad
merejõud
merejõudude rollid
meresõjapidamine
mereline julgeolek
avamere patrull-laev
rannikumere patrull-laev
maritime forces
sea power
functions of maritime forces
naval warfare
offshore patrol ship
inshore patrol ship
juhendaja
Tamul, Villu
kaitsmiskuupäev
keel