pealkiri
Krediidipoliitika analüüs ABB AS näitel
Credit Policy Analysis on the Example of ABB
märksõnad
ostjate võlgnevus
krediidipoliitika
maksetähtaeg
klientide maksmine
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit