pealkiri
Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi 2016/1148 rakendamine Eesti Vabariigis: läbipaistvuse ja salastatuse tasakaalustamine
Implementation of Network and Information Systems Security Directive 2016/1148 in Republic of Estonia: Balancing Transparency and Secrecy
märksõnad
secrecy
NIS Directive
legislative process
implementation of the Union law
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel