pealkiri
Tarbijatest võlgnike pankrotiturism Brexiti järel: kas Brexit või 2015. aasta Euroopa maksejõuetusmenetlust käsitlev määrus lõpetab selle või on pankrotiturismil tulevikku Prantsusmaal?
Future of Consumer Insolvency Tourism After Brexit: Will Brexit or European Insolvency Regulation of 2015 End it or is There a Future in France?
autor
Kuoksa, Piia Pauliina
märksõnad
pankrotiturism
tarbijatest võlgnikud
Euroopa maksejõuetuse määrus
bankruptcy tourism
consumer insolvency tourism
European Insolvency Regulation
Private International Law
kaitsmiskuupäev
keel