pealkiri
110 kV õhuliini kandemastide projekteerimine Tartu-Reola-Maaritsa põhjal
Design of 110 kV overhead powerline support towers based on Tartu – Reola - Maaritsa
autor
Poll, Taavi
märksõnad
raudbetoonkandemast
äikesekindlusenivoo
isolatsiooni koordinatsioon
vähimad lubatud õhkvahemikud
reinforced concrete support tower
overhead powerline
lighting performance
electrical clearances
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel