pealkiri
AGA AB tarnetäpsuse optimeerimine kasutades aegridade prognoosimise meetodeid
Optimization of delivery precision for AGA AB by using time series forecasting methods
autor
Vaino, Triin
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit