pealkiri
COVID-19 mõju raamatupidaja igapäevasele tegevusele
Covid-19 impact on the daily activities of an accountant
autor
Krõlova, Angelina
kaitsmiskuupäev
keel