pealkiri
Komponendipõhine tarkvaraarendusraamistik kui avaliku sektori tarkvaraplatvorm
Component-based software development framework as a public sector software platform
autor
Hanni, Margus
märksõnad
komponendipõhine
tarkvaraarendusraamistik
component-based
software development framework
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel