pealkiri
Programmi GT Nexus kasutuselevõtu mõjude järelhinnang Stora Enso Eesti AS näitel
Evaluation of the Effects of Implementing GT Nexus in Stora Enso Eesti AS
märksõnad
protsesside digitaliseerimine
IKT rakendamine ettevõtetes
digitalisation of processes
implementing of ICT in businesses
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel