pealkiri
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas toodetud radiofarmatseutikumi 68Ga-HA-DOTATATE kvaliteedikontroll
Quality control of the radiopharmaceutical 68Ga-HA-DOTATATE produced at North Estonia Medical Centre
autor
Pihl, Talvi
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Paats, Andrus
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit