pealkiri
Asfaltsegude ja -katete laboratoorne katsetamine ja tulemuste analüüs
Laboratory testing of asphalt mixtures and analysis of the test results
märksõnad
asfaltsegu
puurproovid
laborikatsed
bituminous mixture
core samples
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information