pealkiri
Euroopa regioonide sotsiaal-majanduslikud tõmbetegurid rahvastiku rändes
The Socio-Economic Pull Factors of Migration in European Regions
autor
Kutser, Kadri-Liis
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.