pealkiri
Majanduskriisi mõju inflatsioonisurvete tekkele Euroopa Liidu riikides
Economic Crisis and Inflation in European Union Countries
märksõnad
Phillipsi kõver
tööturu sentiment
Phillips curve
labour market sentiment
kaitsmiskuupäev
keel