pealkiri
Põlevkiviõli tootmisel välisõhku eralduva süsinikdioksiidi heitkoguse arvutusmeetod
Calculation method of carbon dioxide emission intensity from shale oil production
kaitsmiskuupäev
keel