pealkiri
Positiivse diskrimineerimise mõju töövõimereformi rakendamisel vähenenud töövõimega inimeste värbamisele Eesti Vabariigi ministeeriumite näitel
The impact of positive discrimination on implementing the work ability reform for recruiting people with reduced work ability on the example of the Republic of Estonian ministries
autor
Tamm, Aivi
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel